Хэвлэх

       ТМ-19 үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн зориулалттай эмульсийн тэсрэх бодис нь газрын гадаргууд орчны температур (-500С) – (+500С) байх нөхцөлд М.М.Протодьяковын хэмжээсээр 18 хүртэл хатуулагтай уулын цулыг тэслэхэд зориулагдсан усанд тэсвэртэй бодис бөгөөд үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш цооногт цэнэглэсэн байдлаар нэг сар, зориулалтын олгой уут ашиглан цооног цэнэглэсэн тохиолдолд гурван сарын хугацаанд чанараа алдахгүй нь туршилтаар тогтоогдсон.