Productive----------------Өндөр бүтээмжтэй

Outgoing-----------------Тасралтгүй, зогсолтгүй

Wealthy------------------Баялагтай, чинээлэг

Enoromous--------------Маш том, хүчирхэг

Responsible-------------Хариуцлагатай, ухамсартай

Brave--------------------Зоримог, дайчин

Legitimately------------Хуулийн дагуу

Amazing----------------Гайхалтай, шагшмаар

Smart-------------------Ухаалаг, уян хатан

Trustworthy-----------Итгэлтэй, найдвартай