Хэвлэх

      Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд холбогдох хууль тогтоомж,  дүрэм, журам, стандартыг мөрдлөг болгож, хүнээ дээдлэн, болзошгүй аюул эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж ажиллана. Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын  менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлэхэд ажилчдын оролцоог дэмжиж, мэдлэг ур чадварыг нь байнга дээшлүүлэн, аюулыг илрүүлсэн, мэдээлсэн тохиолдолд үл буруутгах урамшуулах зарчмыг баримталж, эрүүл аюулгүй ажлын байрыг бий болгож, зөв ажиллах арга барил, зан үйлийг тасралтгүй төлөвшүүлнэ.

ХАБЭА-н уриа үг:

“НЭН ТҮРҮҮНД ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА”