НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА

 

2018 онд Байгаль нуур Улаан үүд хотоор 40 гаран ажилтан аялуулсан бөгөөд 2019 онд Манжуур хотод 30 ажилтан аяласан. Түүнчлэн Монгол орныхоо үзэсгэлэнт байгальтай Булган аймгийн Сайхан сумын нутагт 2019 оны 08 дугаар сарын 9-ны өдөр 20 гаран ажилтнаа аялуулсан.