“Ашигт малтмалын тухай хууль”, “Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль”, “Ил уурхайн аюулгүй ажиллагааны дүрэм”, “Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-ийг чанд баримтлан ил болон далд уурхайн нөхцөлд дадлага туршлагатай тэсэлгээчид, тэсрэх материалтай харьцан ажиллах эрх бүхий ажилтнуудын бүрэлдэхүүнтэй мэргэжлийн баг тэсэлгээний ажил үйлчилгээг хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдийхээ шаардлагад нийцүүлэн харилцан үр ашигтайгаар хийж гүйцэтгэж байна.